• telefoniczne
 • za pośrednictwem E-Mail
 • przez stronę internetową
 • analiza aktualnego stanu
 • życzenia klienta
 • data przeprowadzenia inwentaryzacji
 • kontrola kompatybilności z oprogramowaniem do zarządzania zasobami
 • ceny
 • opis przebiegu prac
 • umowa ramowa
 • umowa inwentaryzacyjna
 • zastosowanie rozwiązań technicznych
 • plan przejazdów
 • koordynacja zespołów inwentaryzacyjnych OMS
 • szkolenie zespołów inwentaryzacyjnych OMS
 • konfiguracja sprzętu
 • organizacja
 • przebieg inwentaryzacji
 • przygotowanie do inwentaryzacji przez klienta
 • rozłożenie techniki
 • obchód sklepu
 • podział sklepu na strefy
 • rozpoczęcie prac
 • rejestracja stanu magazynowego
 • kontrola poprawności
 • prace porządkowe
 • przekazanie danych inwentaryzacyjnych
 • przekazanie protokołów
 • informacja zwrotna na miejscu
 • Feedback 2-3 tygodnie po inwentaryzacji
 • omówienie kolejnej inwentaryzacji

Cel

Długotrwała współpraca z Tobą jako naszym klientem

1. Zapytanie w sprawie inwentaryzacji

Pierwszy kontakt można nawiązać telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości E-Mail lub przez stronę internetową OMS Inventuren.

2. Pierwsza rozmowa

Podczas pierwszej rozmowy chcemy dowiedzieć się w jakim zakresie możemy Ci pomóc. Co jest dla Ciebie ważne podczas inwentaryzacji? Jak przebiegały u Ciebie inwentaryzacje do tej pory? Co możemy zoptymalizować? Na jaki termin możemy ustalić inwentaryzację? Nasze oprogramowania inwentaryzacyjne może być podłączone do dowolnego systemu do zarządzania zasobami. Chętnie omówimy szczegółowo zakres usług twojej inwentaryzacji.

3. Oferta

Na podstawie informacji z pierwszej rozmowy stworzymy indywidualną ofertę. Oferta zawiera przejrzyste ceny, bez ukrytych kosztów. W każdym momencie masz dostęp do informacji, jak i dlaczego powstały takie ceny.

4. Złożenie zamówienia

Po złożeniu zamówienia, prześlemy potwierdzenie mailowe. Odpowiednią umowę zawierającą wszystkie warunki oraz specyfikację, w której zawarte są wszystkie omówione punkty, wyślemy po złożeniu zamówienia.

5. Plan inwentaryzacji

W tym momencie w OMS Inventories przechodzimy do fazy planowania. Jest to najbardziej czasochłonna, ale również najbardziej ciekawa część. Odpowiedzialny Customer Success Manager omówi z Tobą wszystkie kolejne terminy i pozostałe szczegóły np. strefy, które powinny zostać zarejestrowane, aktualny stan magazynowy. Tworzymy łącznik między Twoim systemem do zarządzania zasobami a naszym oprogramowaniem inwentaryzacyjnym. W ten sposób, my możemy pracować z Twoimi danymi odnośnie artykułów, a Ty w efekcie z naszym wynikiem końcowym po inwentaryzacji. Następnie generowane są dokumenty dotyczące kontroli, procedury liczenia oraz raportowania. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w inwentaryzacjach jak również fachową i praktyczną wiedzę.

6. Rozmowa wstępna

Na 4-6 tygodni przed planowanym terminem inwentaryzacji skontaktuje się z tobą lider zespołu inwentaryzacyjnego OMS w celu omówienia wszystkich zaplanowanych punktów, tak aby w dniu inwentaryzacji wszystko mogło zostać zrealizowane zgodnie z Twoim życzeniem. Na życzenie, kierownik zespołu może przybyć na miejsce by wspólnie omówić protokół przygotowania inwentaryzacji. Protokół prześlemy Ci bezpośrednio po spotkaniu.

7. Przeprowadzanie inwentaryzacji

W dniu inwentaryzacji, 2-3 godziny przed rozpoczęciem, zespół techników rozstawia sieć i przygotowuje technikę. Zaczynamy od podziału sklepu na strefy, aby pracownicy OMS mogli rozpocząć inwentaryzację o wyznaczonej godzinie bezpośrednio po rozdaniu skanerów. Podczas inwentaryzacji przeprowadzamy kontrolę zgodności za pomocą trybu do zarządzania jakością dostępnym w naszym oprogramowaniu. Dodatkowa kontrola przeprowadzana jest po to, by móc zagwarantować Ci  dobrą jakość przeprowadzonej inwentaryzacji.

8. Zakończenie inwentaryzacji

Po zakończeniu inwentaryzacji otrzymasz wyniki i dane inwentaryzacyjne, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, poprzez serwer FTP, wiadomość E-Mail lub przez łącze USB. Podczas wspólnej rozmowy, możemy ponownie porozmawiać o ocenie przebiegu inwentaryzacji, np. punktualności, dokładności itp. Twoje zdanie jest dla nas ważne, ponieważ tylko w ten sposób możemy dalej się rozwijać i stawać się jeszcze lepsi.

9. Rozmowa Feedbackowa

Po ok. 2-3 tygodniach po inwentaryzacji skontaktujemy się z tobą ponownie. Ważna jest dla nas satysfakcja klienta w dłuższej perspektywie. Przy tej okazji możemy również omówić kolejne inwentaryzacje.