Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat inwentaryzacji.

Kliknij na wybrany temat, by dowiedzieć się więcej.

Środki trwałe

Zgodnie z §266 HGB (Handelsgesetzbuch) środki trwałe składają się z następujących składników:

  • Niematerialne aktywa majątkowe/li>
  • Rzeczowe aktywa trwałe
  • Aktywa finansowe

Niskowartościowe aktywa o wartości nabycia poniżej 150€ lub też 410€ nie muszą być uwzględniane jako środki trwałe. Jako środki trwałe wykazuje się tylko te przedmioty, które przeznaczone są do długotrwałego wykorzystania w obrębie danego przedsiębiorstwa (§ 247 HGB).

W handlu detalicznym inwentaryzację przeprowadza się z reguły w ostatnim dniu każdego roku obrachunkowego. Przygotowania do inwentaryzacji często mają miejsce w dniach poprzedzających inwentaryzację, tak aby mogła zostać przeprowadzona sprawnie i bezproblemowo. Inwentaryzacja w handlu detalicznym obejmuje spis rzeczowych składników majątkowych i służy z jednej strony do obowiązkowego zamknięcia roku obrotowego, z drugiej wyjaśnieniu różnic oraz wprowadzeniu korekt w zasobach towarów dla prawidłowej ewidencji księgowej oraz prawidłowego sporządzenia bilansu.

Zmiany w inwentaryzacji z biegiem czasu dzięki technologii

Inwentaryzacja, podobnie jak wiele innych rzeczy w handlu detalicznym, w ostatnich latach bardzo się zmieniła. Na przykład, kiedyś powszechną praktyką było inwentaryzowanie towarów 31 grudnia -na koniec roku kalendarzowego. Ilości były zapisywane na małych karteczkach, a następnie sprawdzane przez inny zespół. Z biegiem czasu do inwentaryzacji byli angażowani pomocnicy, którzy liczyli lub pomagali w analizie inwentaryzacji. Wiele drobnych artykułów trzeba było grupować po dziesięć, kable musiały być rozwijane i mierzone. Audyt przeprowadzonej inwentaryzacyji często trwał do późnych godzin sylwestrowych. Wprowadzenie kodów kreskowych, wniosło wiele zalet w handu detalicznym, zarówno w rejestracji sprzedaży, jak i zakupach towarów. Również czynności inwentaryzacynje dzięki temu stały się automatycznie łatwiejsze i szybsze, ponieważ pracownicy wyposażeni zostali w skanery za pomocą których rejestrują każdy regał kawałek po kawałku. Klasyczna inwentaryzacja, np. w sklepie z elektroniką, odbywa się raz w roku, kiedy to wszystkie przedmioty są liczone i sprawdzane pod kątem kompletności. Jeżeli w jakimś towarze brakuje jakiegoś ważnego elementu, musi on zostać wyksięgowany w ramach inwentaryzacji przez lidera zespołu – w końcu liczy się tylko faktyczny i nadający się do sprzedaży stan towarów.

Jak organizowane są inwentaryzacje w handlu detalicznym

Aby móc jeszcze lepiej wykorzystywać wyniki inwentaryzacji, przeprowadzane są one teraz również w krótszych, comiesięcznych odstępach czasu. Aby dodatkowo odciążyć pracowników sklepu, liczenie towarów odbywa się w godzinach otwarcia, a dane inwentaryzacyjne są niezwłocznie przekazywane do centrali. Nowe stany zapasów są natychmiast przetwarzane i korygowane. W ten sposób powstaje mniej rozbieżności i można zaksięgować zaktualizowane dane inwentaryzacyjne. Istnieją również zewnętrzne firmy usługowe, takie jak OMS Inventuren, które w porozumieniu ze sklepem przeliczają wszystko w ciągu kilku godzin oraz przekazują wyniki inwentaryzacyjne. Dodatkowo specjalista w tej dziedzinie rozróżnia między inwentaryzacją środków trwałych i aktywów obrotowych.

Jak właściwie powstają nieprawidłowości w stanie magazynowym i w jaki sposób wykrywa się go podczas inwentaryzacji?

Może to nastąpić z jednej strony poprzez przypadkowe nieprawidłowe oznaczenie towarów lub przez problemy na kasie, z drugiej strony może być to spowodowane kradzieżą lub uszkodzeniem. Przykład: w sklepie spożywczym upadła na podłogę puszka z łososiem i została przypadkowo wepchnięta wózkiem sklepowym pod regały. Fizycznie, ten artykuł jest już niedostępny i niemożliwy do zlokalizowania. W ten sposób ilość zapisana w komputerze jest niepoprawna i zostanie skorygowana podczas inwentaryzacji. Im praca wykonywana jest dokładniej i rzetelniej, tym dokładniejsze są wyniki końcowe. W szczególnym interesie właściciela sklepu leży więc praca z liczbami rzeczywistymi oraz redukcja ewentualnych nadwyżek towarów.

Inwentaryzacja w handlu detalicznym z firmą OMS

Firma OMS jest odpowiednim partnerem do przeprowadzania inwentaryzacji w handlu detalicznym. Doświadczeni pracownicy inwentaryzacji przeprowadzają w ciągu kilku godzin inwentaryzację wszystkich artykułów za pomocą naszej własnej technologii inwentaryzacyjnej. W zależności od wymagań klienta obejmuje to prace wstępnego sortowania i liczenia, jak również ewidencjonowania stanu towarów i ostatecznie kontroli. Na życzenie klienta, OMS może przygotować i przeprowadzić całkowitą inwentaryzację w określonym dniu, dzięki czemu po pomyślnym zakończeniu inwentaryzacji twoim zadaniem będzie wyłącznie import list artykyłów do systemu, przygotowanych zgodnie z twoimi życzeniami.

Doświadczenie w przeprowadzaniu inwentaryzacji w handlu detalicznym

Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia firmy OMS w przeprowadzaniu inwentaryzacji w handlu detalicznym, a także w planowaniu i przygotowaniu inwentaryzacji, która zgodnie z prawem musi być przeprowadzana w twojej firmie raz w roku. Inwentaryzacja będzie przygotowana i zarządzana przez doświadczonego kierownika projektu, który zapewni Ci doradztwo, pomoc i wsparcie.

Skontaktuj się z OMS, aby uzyskać niezobowiązującą wycenę usług inwentaryzacyjnych w handlu detalicznym stworzoną dla Ciebie!

Spis z natury jest metodą służącą do określenia stanu składników majątku przedsiębiorstwa, które mogą być rejestrowane poprzez liczenie, mierzenie lub ważenie. Jeżeli trudnisz się sprzedażą detaliczną artykułów spożywczych, spis z natury oznacza dla Ciebie rejestrację wszystkich produktów spożywczych.

Dokładność spisu z natury

Spis z natury zapewnia bardzo dokładne wyniki posiadanego stanu faktycznego. Dlatego należy go stosować jak najbardziej wszechstronnie, nawet jeśli związany jest z dużym nakładem pracy. W przypadkach, gdy przeprowadzenie inwentaryzacji jest niemożliwe lub niewykonalne, składniki majątkowe można również wykazać w drodze szacowania z późniejszą wyceną.

Spis z natury z OMS

Firma inwentaryzacyjna OMS jest odpowiednim partnerem do przeprowadzania inwentaryzacji, czy to w handlu detalicznym, przemyśle, czy firmach wysyłkowych. Doświadczeni pracownicy inwentaryzacji w ciągu kilku godzin przeprowadzą spis wszystkich towarów dzięki własnej technologii inwentaryzacyjnej. W zależności od wymagań klienta obejmuje to prace wstępnego sortowania i liczenia, jak również ewidencjonowania stanu towarów i ostatecznej kontroli. Na życzenie klienta, OMS może przygotować i przeprowadzić całkowitą inwentaryzację w określonym dniu, dzięki czemu po pomyślnym zakończeniu inwentaryzacji twoim zadaniem będzie wyłącznie import list artykyłów do systemu, przygotowanych zgodnie z twoimi życzeniami.

W inwentaryzacji zbiorczej towary rejestrowane są z poziomu kategorii produktów.

Przy inwentaryzacji metodą wyrywkową ustala się stan majątku na podstawie losowych pomiarów z zastosowaniem metod matematyczno-statystycznych (§ 241 HGB).

Inwentaryzację należy przeprowadzić po każdym zamknięciu roku obrotowego na dzień bilansowy (ostatni dzień roku obrotowego) lub 10 dni przed lub po nim. Jeżeli z pewnych względów nie jest to możliwe (np. bardzo duży stan towarów), inwentaryzacja może być przeprowadzona również w dniu przypadającym w okresie 3 miesięcy przed dniem bilansowym lub 2 miesięcy po dniu bilansowym.

Każdy przedsiębiorca musi przeprowadzić fizyczny spis wszystkich zasobów na początku swojej działalności, na koniec roku obrotowego oraz w momencie sprzedaży lub rozwiązania firmy. Inwentaryzację przeprowadza się poprzez mierzenie, liczenie i ważenie (§240 HGB). Należy zwrócić uwagę na dokładne przeprowadzenie inwentaryzacji, ponieważ tylko wtedy można zagwarantować dokładne ustalenie zysku. Wyniki inwentaryzacji stanowią podstawę do rozliczeń oraz sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Skaner PDT (ang. Portable data terminal) lub tak zwany skaner kodów kreskowych jest mobilnym urządzeniem elektronicznym, służącym do bezprzewodowego pozyskiwania danych. Za pomocą kodu kreskowego można uzyskać informacje o produkcie lub przedmiocie, które były wcześniej zapisane w systemie.

Inwentaryzacja musi być przeprowadzona w taki sposób, aby jej wynik mógł być oceniony w odpowiednim czasie przez biegłą osobę trzecią (np. audytora). W przypadku wielu inwentaryzacji dział audytu obecny jest bezpośrednio na miejscu w celu weryfikacji profesjonalizmu i jakości wykonania prac inwentaryzacyjnych.

Aktywa, których ilość często się zmienia, nazywane są aktywami obrotowymi. Aktywa obrotowe nie znajdują się w firmie na stałe, służą realizacji celu.

Zgodnie z § 240 HGB (Handelsgesetzbuch) każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do przeprowadzania inwentaryzacji stanu magazynowego na koniec roku obrotowego. Musi zostać przeprowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Produkty niezarejestrowane to produkty, które zostały ujęte podczas inwentaryzacji, jednak nie były wprowadzone w systemie. W systemie są one klasyfikowane jako nieznane i wymagają ponownego przetworzenia.

RFID to skrót od Radio Frequency Identification. Technologia RFID umożliwia bezprzewodową identyfikację przedmiotów.

Inwentaryzacja odroczona jest procedurą upraszczającą spis z natury. W tym przypadku inwentaryzacja może być przeprowadzona w okresie do trzech miesięcy przed i do dwóch miesięcy po dniu bilansowym.

Zaletą tej procedury, zwanej również inwentaryzacją przeniesioną w czasie jest to, że termin inwentaryzacji może zostać dostosowany do harmonogramu procesów przedsiębiorstwa. Różne magazyny lub towary mogą być nawet spisywane w różnych dniach. W ten sposób inwentaryzacja może zostać tak rozłożona w czasie, aby procesy produkcyjne były zakłócone w jak najmniejszym stopniu. Z drugiej strony, odroczona inwentaryzacja niewątpliwie pociąga za sobą dodatkową pracę w administracji firmy.

W przeciwieństwie do permanentnych inwentaryzacji, odroczony spis z natury dopuszczalny jest również dla przedsiębiorstw, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych. Wynika to z faktu, że po zarejestrowaniau fizycznej ilości aktywów w trakcie inwentaryzacji, niezbędne do wykazania aktywów na dzień bilansowy korekty, są dokonywane wyłącznie w odniesieniu do wartości. Niezbędne dane liczbowe są dostarczane przez dział księgowości.

Wycena rozchodów pomiędzy spisem z natury a dniem bilansowym nie stanowi problemu, ponieważ do tego celu stosuje się średnie ceny zakupu. Aktualizacja stanu magazynowego przy wcześniejszej inwentaryzacji następuje poprzez odjęcie rozchodów, podczas gdy w przypadku inwentaryzacji opóźnionej należy je dodać. W przypadku przychodów należy postępować odpowiednio odwrotnie.

Podstawą tych postanowień są § 241 HGB oraz die EStR (Einkommenssteuer-Richtlinie) 2008 R 5.3. W związku z tym towary, które ze względu na swój charakter są podatne na ubytki, łamliwość lub ulegają zniszczeniu, towary wartościowe lub objęte ulgami podatkowymi nie będą brane pod uwagę w odroczonej inwentaryzaji. Ma to również zastosowanie w przypadku permanentnych inwentaryzacji.

Aktualizacja wartości lub przeliczenie wstecz stanu magazynowego na dzień bilansowy musi być przeprowadzona zgodnie z zasadami prawidłowej rachunkowości. W szczególności musi zostać zagwarantowany wynik przeniesionej inwentaryzacji, odpowiadający wynikowi inwentaryzaji w dniu bilansowym. Wyżej wymienione wytyczne w zakresie podatku dochodowego stanowią również, że księgowość nie została prawidłowo przeprowadzona w przypadku braku spisu z natury lub istotnych braków w spisie. W razie wątpliwości procedurę należy uzgodnić z właściwym urzędem skarbowym.

Firma inwentaryzacyjna to firma usługowa, specjalizująca się w przeprowadzaniu inwentaryzacji majątku i/lub środków trwałych przedsiębiorstwa. Czynność ta określana jako inwentaryzacja lub spis z natury musi być przeprowadzona z reguły raz w roku przez każdego przedsiębiorcę zgodnie z § 240 HGB und §§ 140/141 AO w ramach prawidłowej księgowości. Inwentaryzacja określa i ewidencjonuje aktywa i pasywa przedsiębiorstwa.

Firma inwentaryzacyjna jako dostawca usług

Gwarancją profesjonalnej i zgodnej w przypadku kontroli inwentaryzacji jest zaangażowanie doświadczonej firmy inwentaryzacyjnej. Doświadczony dostawca usług inwentaryzacyjnych posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji. Zaletą firmy inwentaryzacyjnej w porównaniu do własnych pracowników to zdecydowanie doświadczenie i rutyna usługodawcy.

OMS – doświadczona firma inwentaryzacyjna

Firma inwentaryzacyjna OMS jest odpowiednim partnerem do przeprowadzania spisu z natury, czy to w handlu detalicznym, przemyśle, czy firmach wysyłkowych. Doświadczeni pracownicy inwentaryzacji w ciągu kilku godzin przeprowadzą spis wszystkich towarów i środków trwałych dzięki własnej technologii inwentaryzacyjnej. W zależności od wymagań klienta obejmuje to prace wstępnego sortowania i liczenia, jak również ewidencjonowania stanu towarów i ostatecznej kontroli. Na życzenie klienta, OMS może przygotować i przeprowadzić całkowitą inwentaryzację w określonym dniu, dzięki czemu po pomyślnym zakończeniu inwentaryzacji twoim zadaniem będzie wyłącznie import list artykyłów do systemu, przygotowanych zgodnie z twoimi życzeniami.