OMS Inventories Sp. Z O.O.

ul. Strzegomska 42ab
53-611 Breslau (Wrocław)

Polen 

Tel.: +48 (0) 788 500 661
Internet: www.oms-inventories.pl

Informacja o odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treści

Jako dostawca usług, jesteśmy odpowiedzialni za publikowane przez nas na tych stronach treści zgodnie z § 7 ust.1 TMG (Telemediengesetz), zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Jednak zgodnie z § 8 do 10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub zapisanych zewnętrznych informacji, ani do badania okoliczności, które wskazują na nielegalną działalność.

Zobowiązanie do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają niezmienione. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu. Po uzyskaniu informacji o takich naruszeniach prawnych, dane treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera zewnętrzne linki osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Z tego względu nie możemy udzielić gwarancji na te treści. Za treści stron do których prowadzą linki odpowiedzialny jest zasze usługodawca lub administrator danej strony. Strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Treści niezgodne z prawem nie występowały w momencie umieszczania na stronie linków. Jednakże stała kontrola zawartości stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Po uzyskaniu informacji o naruszeniach prawnych, takie linki zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie

Treści i materiały stworzone przez administratorów tych stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji tych materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych, nie komercyjnych.

O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez administratora, stosuje się prawa autroskie osób trzecich. Jako takie treści traktuje się w szczególności treści osób trzecich. Jeżeli mimo to zauważysz naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Po uzyskaniu informacji o naruszeniach prawnych, takie treści zostaną niezwłocznie usunięte.