1. Ochrona danych osobowych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje w łatwy sposób przedstawiają to, co dzieje się z Pańskimi danymi osobowymi, podczas wizyt na naszej stronie internetowej. Dane osobowe, to wszystkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za prztwarzanie danych na tej stronie internetowej?

Za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej odpowiedzialny jest administrator strony. Dane kontaktowe administratora można znaleźć w Impressum.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Gromadzone są przede wszystkim takie dane, które zostaną podane przez użytkownika. W tym przypadku mogą być to dane, które zostały podane w formularzu kontaktowym.

Inne dane gromadzone są automatycznie za pomocą naszego systemu informatycznego podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dotyczy to przede wszystkim danych technicznych (np. rodzaj wyszukiwarki internetowej, rodzaj systemu operacyjnego lub godzina korzystania ze strony). Gromadzenie tych danych następuje automatycznie, w momencie wejścia na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Pańskie dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą służyć analizie zachowań użytkownika.

Jakie posiadają Państwo prawa odnośnie swoich danych?

Użytkownik ma prawo w każdym momencie uzyskać bezpłatną informację o pochodzeniu, odbiorcy oraz celu zapisania danych osobowych. Poza tym użytkownik ma prawo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej kwesti oraz w przypadku pojawienia się dalszych pytań odnośnie ochrony danych można kontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem znajdującym się w Impressum. Ponadto użytkownik ma prawo złożenia zażalenia w odpowiedzialnym organie nadzorczym.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona Danych

Operatorzy strony bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych użytkownika. Dane osobowe użytkowników traktowane są poufnie oraz zgodnie z przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych, jak również zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe, to wszystkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane są gromadzone i do czego są wykorzystywane. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to następuje. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że transmisja danych w internecie może wykazywać luki w bezpieczeństwie (np. podczas komunikacji za pomocą wiadomości E-Mail). Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych osobowych na tej stronie internetowej jest:

OMS Prüfservice GmbH
Mühlstraße 90
73547 Lorch-Waldhausen

Telefon: +49 (0)7172 / 1839218
E-Mail: info@oms-pruefservice.de

Administrator to osoba fizyczna lub osoba prawna, która samodzielnie lub w porozumieniu z innymi rozstrzyga o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imieniu i nazwisku, adresie E-Mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwe jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do cofnięcia udzielonej zgody. W tym celu wystarczy przesłać do nas informację za pomocą wiadomości E-Mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem zakończonych już procesów związanych z przetworzaniem danych.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych osobowych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do tego aby dane które są przez nas automatycznie przetwarzane na podstawie udzielonej zgody lub w ramach realizacji umowy zostały przekazane jej lub osobie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL/TLS

Strona wykorzystuje szyfrowanie SSL/TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji informacji poufnych, jak na przykład zamówienia czy zapytania, które zostają przesłane do nas jako operatora strony. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać w polu adresowym wyszukiwarki, w którym zamiast “http://” widnieje „https://“ oraz poprzez symbol kłódki w pasku wyszukiwania.

Jeżeli zabezpieczenie SSL lub TLS jest aktywowane, dane które są nam przesyłane, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o zapisanych swoich danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcy i celu przetwarzania oraz ewentualnie prawo do korekty, zablokowania czy usunięcia tych danych. W tej kwesti oraz w przypadku dalszych pytań w zakresie danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem podanych w Impressum.

Brak zgody na wiadomości reklamowe wysyłane na adres E-Mail

Wykorzystywanie danych kontaktowych, opublikowanych w ramach obowiązku przedstawienia Impressum, do przesyłania niezamówionych przez nas reklam lub materiałów informacyjnych jest zabronione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesłania informacji reklamowych, np. za pomocą spamu.

3. Inspektor Ochrony Danych

Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych

Dla naszej firmy wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych

Samuel Kern
OMS Prüfservice GmbH
Zum Weißen Jura 8
D-89143 Blaubeuren

Telefon: +49 7344 959 24 20

E-Mail: samuel.kern@oms-pruefservice.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe korzystają częściowo z tzw. plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies nie powodują żadnych szkód na komputerze odbiorcy i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była dla użytkownika bardziej przyjazna, atrakcyjna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane w przeglądarce użytkownika.

Cookies, które są najczęściej przez nas używane to tzw. „Session-Cookies”. Są automatycznie usuwane w momencie opuszczenia naszej strony. Inne pliki cookies pozostają zapisane na komputerze użytkownika do momentu ich usunięcia. Te pliki umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas ponownych odwiedzin naszej strony.

Użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookies oraz mógł zezwalać na pliki cookies tylko w pojedyńczych przypadkach, wykluczyć stosowanie plików cookies w niektórych lub wszystkich przypadkach, jak również by mógł aktywować automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies, prawidłowe funkcjonowanie naszej witryny może być ograniczone.

Pliki cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia elektronicznych procesów komunikacyjnych lub w celu zapewnienia konkretnych niezbędnych funcji (np. funkcja koszyka na zakupy) są zapisywane w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes dotyczący przechowywania plików cookies w celu zapewnienia technicznie bezbłędnych i zoptymalizowanych własnych usług. Inne pliki cookies (np. pliki do analizy zachowania podczas przeglądania strony) są na podstawie niniejszej polityki prywatności traktowane inaczej.

Logi serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje za pomocą tzw. logów serwera, które są przesyłane do nas automatycznie przez przeglądarkę użytkownika. Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Odnośnik URL
 • Referrer URL
 • Lokalna nazwa hosta komputera
 • Data i godzina otwarcia serwera
 • Adres IP
 • Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

  Podstawą do przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, które zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub do wdrożenia środków przed zawarciem umowy.

  Formularz kontaktowy

  W przypadku wysłania do nas zapytania za pomocą formularza kontaktowego, informacje zawarte w formularzu, łącznie z podanymi przez Państwa danymi kontaktowymi będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Dane te nie są przekazywane bez Państwa zgody.

  Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym następuje zatem wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (Art. 6 ust. 1 lit.a RODO). Udzieloną zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy przesłać do nas informację za pomocą wiadomości E-Mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem zakończonych już procesów związanych z przetworzaniem danych.

  Dane podane w formularzu kontaktowym będą u nas przechowywane do momentu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, zgoda na przechowywanie zostanie cofnięta lub gdy cel, dla którego dane były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po zakończonym procesie przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności terminy przechowywania – pozostają nienaruszone.

  5. Narzędzia do analizy oraz reklamy

  Google Analytics

  Nasza strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analitics używa tzw. „cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę odwiedzin strony internetowej. Informacje generowane za pomocą plików cookies na temat użytkowania naszej witryny są z reguły przesyłane i zapisywane na serwerze Google w USA. Zapisywanie plików Google-Analytics-Cookies nastepuje na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes dotyczący analizy zachowań użytkownika w celu optymalizacji oferty internetowej, jak również swojej reklamy.

  Anonimizacja adresu IP

  Na naszej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. W ten sposób Google skraca adres IP użytkowników z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zanim zostaną przesłane do USA. Tylko w wyjątkwych sytuacjach pełny adres IP zostaje przesłany do USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony Google wykorzystuje posiadane informacje do analizy korzystania przez użytkownika z witryny, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony w związku z korzystaniem z witryny i internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest w żaden sposób łącznony z danymi posiadanymi przez Google.

  Wtyczki przeglądarki

  Zapisywaniu plików cookies można zapobiec poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień przeglądarki internetowej; chcieliśmy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w tym przypadku użytkownik nie będzie mógł w pełnym zakresie korzystać z niektórych funkcji naszej strony. Niemniej jednak użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych osobowych generowanych przez pliki cookie oraz związanych z korzystaniem z witryny (dotyczy również adresu IP), jak również przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  Sprzeciw wobec gromadzenia danych

  Użytkownik może zapobiec gromadzeniu swoich danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link. Zostanie utworzony plik Cookie Opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych użytkownika podczas kolejnych wizyt na stronie:

  Dezaktywacja Google Analytics

  Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

  Umowa powierzenia przetwarzania danych

  Zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą powierzenia przetwarzania danych i w pełni stosujemy się do wszystkich wytycznych niemieckich organów ds. ochrony danych dotyczących korzystania z Google Analytics.

  Dane demograficzna w Google Analytics

  Nasza witryna korzysta z funkcji „dane demograficzne” Google Analytics. Na tej podstawie mogą być tworzone raporty, które zawierają informacje dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te zbierane są na podstawie spersonalizowanych reklam Google, jak również z danych użytkowników stron trzecich. Tych danych nie można powiązać z konkretną osobą. Użytkownik może w dowolnym momencie dezaktywować tę funkcję w ustawieniach na swoim koncie Google lub tak jak zostało to przedstawione w punkcie „sprzeciw wobec gromadzenia danych” całkowicie zablokoawć gromadzenie danych użytkownika przez Google Analytics.

  Google Analitycs Remarketing

  Nasza witryna internetowa wykorzystuje funkcję Google Analytics Remarketing łącznie z funkcjami Google AdWords oraz Google DoubleClick dostęnymi na wielu urządzeniach. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Ta funkcja pozwala na synchronizację za pomocą Google Analytics Remarketing docelowych odbiorców reklam z różnymi urządzeniami dzięki Google AdWords oraz Google DoubleClick. W ten sposób oparte na zainteresowaniach użytkownika, spersonalizowane komunikaty reklamowe dostosowane na podstawie wcześniejszego korzystania oraz zachowania na stronie internetowej na jednym urządzeniu (np. telefon komórkowy) mogą być wyświetlane na innym urządzeniu (np. tablet, komputer). W przypadku wyrażeniu zgody przez użytkownika, Google zsynchronizuje historię przeglądanych stron internetowch oraz aplikacji z kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą pojawiać się na dowolnym urządzeniu, na którym użytkownik loguje się za pomocą swojego konta Google. W celu obsługi tej funkcji,

  Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google numery ID użytkowników, którzy zostają tymczasowo sparowani z naszymi danymi Google-Analytics, aby zdefiniować i utworzyć grupy odbiorców do promowania reklam pomiędzy urządzeniami. Użytkownik może na stałe zrezygnować z usługi remarketingu na różnych urządzeniach, poprzez dezaktywację spersonalizowanych reklam na swoim koncie Google, klikając w poniższy link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

  Zbieranie danych użytkownika na jego na koncie Google opiera się na udzielonej zgodzie, którą można złożyć lub cofnąć w firmie Google (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są powiązane z kontem Google (np. użytkownik nie posiada konta Google lub nie wyraził zgody na synchronizację danych) zbieranie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony zainteresowany jest anonimową analizą osób odwiedzających stronę internetową w celach reklamowych. Więcej informacji oraz postanowienia prawne dotyczące ochrony danych znajdują sie w polityce prywatności Google, pod linkiem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

  Google AdWords oraz śledzenie konwersji Google

  Nasza witryna internetowa wykorzystuje Google AdWords. AdWords jest internetowym systemem reklamowym należącym do Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

  W ramach Google AdWords stosujemy narzędzia do śledzenia konwersji (tzw. Conversion-Tracking). Po kliknięciu przez użytkownika w ogłoszenie umieszczone przez Google następuje zapisanie pliku cookies dotyczące śledzenia konwersji. Pliki „cookies“ to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową. Pliki cookies tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony w naszej witrynie internetowej a plik cookie nadal jest aktywny, zarówno my, jak i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął w reklamę i został przekierowany na tę stronę.

  Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookies nie mogą być śledzone przez witryny klientów AdWords. Informacje zebrane przy użyciu plików Conversion-Cookies służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci są informowani o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w ich reklamę i zostali przekierowani na stronę przy pomocy tagu śledzenia konwersji. Jednak nie otrzymują oni żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeżeli użytkownik nie chce być śledzony, może nie wyrazić na to zgody poprzez dezaktywację pliku cookie śledzenia konwersji w ustawieniach w swojej przeglądarce internetowej. Użytkownik nie będzie wówczas uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

  Zpaisywanie plików “Conversion-Cookies” odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes, aby dokonywać analizy zachowań użytkowników strony w celu lepszego dopasowania swojej oferty reklamowej.

  Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion-Tracking można znaleźć w polityce prywatności Googla pod linkiem: https://www.google.de/policies/privacy/.

  Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby uzyskiwać powiadomienia o plikach cookies i każdorazowo podejmować decyzję o ich akceptacji, akceptować tylko w określonych przypadkach lub całkowicie blokować jak również aktywować opcję automatycznego usuwania plików cookies podczas zamykania przeglądarki. W przypadku deaktywacji plików cookies funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

  Źródło: www.e-recht24.de